açıklama

Ruhsat Başvuru

RUHSAT BAŞVURU ÇEŞİTLERİ

 1. İmar Durumu Başvurusu
 2. Mimari Ön Onay Başvurusu
 3. YENİ YAPI Planlı Alanlar için Ruhsat Başvurusu
 4. YENİ YAPI Plansız Alanlar için Ruhsat Başvurusu
 5. YENİ YAPI Planlı Alanlar için Yapı Denetimli Ruhsat Başvurusu
 6. YENİ YAPI Plansız Alanlar için Yapı Denetimli Ruhsat Başvurusu
 7. TADİLAT/KAT İLAVESİ/İLAVE Planlı Alanlar İçin Ruhsat Başvurusu
 8. TADİLAT/KAT İLAVESİ/İLAVE Plansız Alanlar İçin Ruhsat Başvurusu
 9. TADİLAT/KAT İLAVESİ/İLAVE Planlı Alanlar İçin Yapı Denetimli Ruhsat Başvurusu
 10. TADİLAT/KAT İLAVESİ/İLAVE Plansız Alanlar İçin Yapı Denetimli Ruhsat Başvurusu
 11. İSTİNAT DUVARI-YENİ Planlı Alanlar İçin Ruhsat Başvurusu
 12. İSTİNAT DUVARI-YENİ Plansız Alanlar İçin Ruhsat Başvurusu
 13. İSTİNAT DUVARI-YENİ Planlı Alanlar İçin Yapı Denetimli Ruhsat Başvurusu
 14. İSTİNAT DUVARI-YENİ Plansız Alanlar İçin Yapı Denetimli Ruhsat Başvurusu
 15. İSTİNAT DUVARI-TADİLAT Planlı Alanlar İçin Ruhsat Başvurusu
 16. İSTİNAT DUVARI-TADİLAT Plansız Alanlar İçin Ruhsat Başvurusu
 17. İSTİNAT DUVARI-TADİLAT Planlı Alanlar İçin Yapı Denetimli Ruhsat Başvurusu
 18. İSTİNAT DUVARI-TADİLAT Plansız Alanlar İçin Yapı Denetimli Ruhsat Başvurusu
 19. RUHSAT YENİLEME/İSİM DEĞİŞİKLİĞİ Ruhsat Başvurusu

 

RUHSAT BAŞVURU EVRAKLARI

 • Başvuru dilekçesi
 • Hissedar varsa muvafakatname
 • Tapu
 • İmar Durumu
 • Kanal Durum Belgesi (Planlı alanlarda)
 • ÇAP (Harita Plan Örneği)
 • Parsel Aplikasyon Krokisi (LİHKAB) (Planlı alanlarda)

 

ÖN ONAY BAŞVURU PROJELERİ

 • Harita Dosyası
 • Mimari Proje
 • Zemin Etüt Raporu (Jeoloji-Jeofizik-İnşaat Mühendisleri tarafından hazırlanmış)

 

RUHSAT BAŞVURU PROJELERİ

 • Mimari Proje
 • Statik Proje ve Hesap Raporu
 • İskele Projesi ve Hesap Raporu
 • Varsa İstinat Duvarı Projesi ve Hesap Raporu
 • Sıhhi Tesisat Projesi
 • Mekanik Hesap Raporu
 • Isı Yalıtım Projesi
 • Isı Kaybı-Isı Kazanç Hesapları
 • Isıtma Soğutma Projesi
 • Elektrik Projesi
 • Akustik Rapor / Proje
 • Varsa Asansör Avan Projesi ve Hesap Raporu
 • Varsa Yangın Tesisat Projesi ve Hesap Raporu
 • Varsa Sığınak Mekanik Havalandırma Projesi ve Hesap Raporu
 • Varsa Havuz Projesi ve Hesap Raporu
 • Varsa Peyzaj Projesi

 

PROJE MÜEELLİFLERİNE AİT EVRAKLAR

 • Mimari Proje Müellifi Taahhütnamesi
 • Mimari Fenni Mesul Taahhütnamesi
 • Mimar güncel Büro Tescil Belgesi
 • Statik Proje Müellifi Taahhütnamesi
 • Statik Fenni Mesul Taahhütnamesi
 • İnşaat Mühendisi güncel Büro Tescil Belgesi
 • Mekanik Proje Müellifi Taahhütnamesi
 • Mekanik Fenni Mesul Taahhütnamesi
 • Makine Mühendisi güncel Büro Tescil Belgesi
 • Elektrik Proje Müellifi Taahhütnamesi
 • Elektrik Fenni Mesul Taahhütnamesi
 • Elektrik Mühendisi güncel Büro Tescil Belgesi
 • Jeoloji Mühendisi Taahhütnamesi + güncel Büro Tescil Belgesi
 • Jeofizik Mühendisi Taahhütnamesi + güncel Büro Tescil Belgesi
 • Harita Mühendisi Taahhütnamesi + güncel Büro Tescil Belgesi
 • Akustik Rapor/Proje düzenleme yetkisini gösteren belge

 

 

YAPI DENETİME AİT EVRAKLAR
(Planlı Alanlarda 200 m² den, Plansız Alanlarda 500 m² den büyük binalar için)

 • Yapı Denetim İzin Belgesi
 • Yapı Denetim İmza Beyanı
 • Yapı Denetim Vergi Levhası
 • Yapı Denetim Güncel Faaliyet Belgesi
 • Yapı Denetim Ticari Sicil Gazetesi Kayıt Belgesi
 • Yapı Denetim Proje Kontrol Formları (Mimari-Statik-Mekanik-Elektrik)
 • Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi
 • Yapı İlişkin Bilgi Formu (YIBF)
 • Yapı Denetim Bedeli Dekontu
 • Denetçi Evrakları (denetçi belgesi/diploma, imza beyanı, ikametgâh)
 • Yapı Denetim Taahhütnamesi

 

YAPI MÜTEAAHHİTİNE AİT EVRAKLAR

 • Müteahhitlik Sözleşmesi (Yapı Sahibi ve Müteahhit Firma tarafından imzalı)
 • Müteahhit Taahhütnamesi
 • Müteahhit Güncel Faaliyet Belgesi
 • Müteahhit Vergi Levhası
 • Müteahhit İmza Beyannamesi
 • Müteahhit Ticari Sicil Gazetesi Kayıt Belgesi
 • Müteahhit YAMBIS Kayıt Belgesi

 

ŞANTİYE ŞEFİNE AİT EVRAKLAR

 • Şantiye Şefi Hizmet Sözleşmesi (Müteahhit ve Şantiye Şefi tarafından imzalı)
 • Şantiye Şefi Kimlik Fotokopisi
 • Şantiye Şefi Taahhütnamesi
 • Şantiye Şefi Diploma Fotokopisi
 • Şantiye Şefi İkametgâh Belgesi
 • Şantiye Şefi İmza Beyannamesi
 • Şantiye Şefi Oda Kayıt Belgesi (İnşaat Mühendisleri için)

 

 

RUHSAT BAŞVURU ÇEŞİTLERİ

 1. İmar Durumu Başvurusu
 2. Mimari Ön Onay Başvurusu
 3. YENİ YAPI Planlı Alanlar için Ruhsat Başvurusu
 4. YENİ YAPI Plansız Alanlar için Ruhsat Başvurusu
 5. YENİ YAPI Planlı Alanlar için Yapı Denetimli Ruhsat Başvurusu
 6. YENİ YAPI Plansız Alanlar için Yapı Denetimli Ruhsat Başvurusu
 7. TADİLAT/KAT İLAVESİ/İLAVE Planlı Alanlar İçin Ruhsat Başvurusu
 8. TADİLAT/KAT İLAVESİ/İLAVE Plansız Alanlar İçin Ruhsat Başvurusu
 9. TADİLAT/KAT İLAVESİ/İLAVE Planlı Alanlar İçin Yapı Denetimli Ruhsat Başvurusu
 10. TADİLAT/KAT İLAVESİ/İLAVE Plansız Alanlar İçin Yapı Denetimli Ruhsat Başvurusu
 11. İSTİNAT DUVARI-YENİ Planlı Alanlar İçin Ruhsat Başvurusu
 12. İSTİNAT DUVARI-YENİ Plansız Alanlar İçin Ruhsat Başvurusu
 13. İSTİNAT DUVARI-YENİ Planlı Alanlar İçin Yapı Denetimli Ruhsat Başvurusu
 14. İSTİNAT DUVARI-YENİ Plansız Alanlar İçin Yapı Denetimli Ruhsat Başvurusu
 15. İSTİNAT DUVARI-TADİLAT Planlı Alanlar İçin Ruhsat Başvurusu
 16. İSTİNAT DUVARI-TADİLAT Plansız Alanlar İçin Ruhsat Başvurusu
 17. İSTİNAT DUVARI-TADİLAT Planlı Alanlar İçin Yapı Denetimli Ruhsat Başvurusu
 18. İSTİNAT DUVARI-TADİLAT Plansız Alanlar İçin Yapı Denetimli Ruhsat Başvurusu
 19. RUHSAT YENİLEME/İSİM DEĞİŞİKLİĞİ Ruhsat Başvurusu

 

RUHSAT BAŞVURU EVRAKLARI

 • Başvuru dilekçesi
 • Hissedar varsa muvafakatname
 • Tapu
 • İmar Durumu
 • Kanal Durum Belgesi (Planlı alanlarda)
 • ÇAP (Harita Plan Örneği)
 • Parsel Aplikasyon Krokisi (LİHKAB) (Planlı alanlarda)

 

ÖN ONAY BAŞVURU PROJELERİ

 • Harita Dosyası
 • Mimari Proje
 • Zemin Etüt Raporu (Jeoloji-Jeofizik-İnşaat Mühendisleri tarafından hazırlanmış)

 

RUHSAT BAŞVURU PROJELERİ

 • Mimari Proje
 • Statik Proje ve Hesap Raporu
 • İskele Projesi ve Hesap Raporu
 • Varsa İstinat Duvarı Projesi ve Hesap Raporu
 • Sıhhi Tesisat Projesi
 • Mekanik Hesap Raporu
 • Isı Yalıtım Projesi
 • Isı Kaybı-Isı Kazanç Hesapları
 • Isıtma Soğutma Projesi
 • Elektrik Projesi
 • Akustik Rapor / Proje
 • Varsa Asansör Avan Projesi ve Hesap Raporu
 • Varsa Yangın Tesisat Projesi ve Hesap Raporu
 • Varsa Sığınak Mekanik Havalandırma Projesi ve Hesap Raporu
 • Varsa Havuz Projesi ve Hesap Raporu
 • Varsa Peyzaj Projesi

 

PROJE MÜEELLİFLERİNE AİT EVRAKLAR

 • Mimari Proje Müellifi Taahhütnamesi
 • Mimari Fenni Mesul Taahhütnamesi
 • Mimar güncel Büro Tescil Belgesi
 • Statik Proje Müellifi Taahhütnamesi
 • Statik Fenni Mesul Taahhütnamesi
 • İnşaat Mühendisi güncel Büro Tescil Belgesi
 • Mekanik Proje Müellifi Taahhütnamesi
 • Mekanik Fenni Mesul Taahhütnamesi
 • Makine Mühendisi güncel Büro Tescil Belgesi
 • Elektrik Proje Müellifi Taahhütnamesi
 • Elektrik Fenni Mesul Taahhütnamesi
 • Elektrik Mühendisi güncel Büro Tescil Belgesi
 • Jeoloji Mühendisi Taahhütnamesi + güncel Büro Tescil Belgesi
 • Jeofizik Mühendisi Taahhütnamesi + güncel Büro Tescil Belgesi
 • Harita Mühendisi Taahhütnamesi + güncel Büro Tescil Belgesi
 • Akustik Rapor/Proje düzenleme yetkisini gösteren belge

 

 

YAPI DENETİME AİT EVRAKLAR
(Planlı Alanlarda 200 m² den, Plansız Alanlarda 500 m² den büyük binalar için)

 • Yapı Denetim İzin Belgesi
 • Yapı Denetim İmza Beyanı
 • Yapı Denetim Vergi Levhası
 • Yapı Denetim Güncel Faaliyet Belgesi
 • Yapı Denetim Ticari Sicil Gazetesi Kayıt Belgesi
 • Yapı Denetim Proje Kontrol Formları (Mimari-Statik-Mekanik-Elektrik)
 • Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi
 • Yapı İlişkin Bilgi Formu (YIBF)
 • Yapı Denetim Bedeli Dekontu
 • Denetçi Evrakları (denetçi belgesi/diploma, imza beyanı, ikametgâh)
 • Yapı Denetim Taahhütnamesi

 

YAPI MÜTEAAHHİTİNE AİT EVRAKLAR

 • Müteahhitlik Sözleşmesi (Yapı Sahibi ve Müteahhit Firma tarafından imzalı)
 • Müteahhit Taahhütnamesi
 • Müteahhit Güncel Faaliyet Belgesi
 • Müteahhit Vergi Levhası
 • Müteahhit İmza Beyannamesi
 • Müteahhit Ticari Sicil Gazetesi Kayıt Belgesi
 • Müteahhit YAMBIS Kayıt Belgesi

 

ŞANTİYE ŞEFİNE AİT EVRAKLAR

 • Şantiye Şefi Hizmet Sözleşmesi (Müteahhit ve Şantiye Şefi tarafından imzalı)
 • Şantiye Şefi Kimlik Fotokopisi
 • Şantiye Şefi Taahhütnamesi
 • Şantiye Şefi Diploma Fotokopisi
 • Şantiye Şefi İkametgâh Belgesi
 • Şantiye Şefi İmza Beyannamesi
 • Şantiye Şefi Oda Kayıt Belgesi (İnşaat Mühendisleri için)

 

 


Stratejik Planİç Konrol Eylem PlanıHava DurumuPerformans Programı
EtkinliklerYayınlarımızKariyer Merkeziİhale lanları
Nöbetçi EczanelerVefat EdenlerProjelere-Ödeme
Adres Bilgi Edinme BaşvurusuİhalelerKırsal Alan Konut Tip ProjelerKent Rehberi