açıklama

Ruhsat Başvuru

Ruhsat Başvuru Evrakları

 • Tapu                                                                                      
 • İmar Durumu                                                 
 • Plankote
 • Hissedar Onayı
 • Ölçülü Çap    
 • Kanal Kotu    
 • Kübaj 
 • Ölçekli Çap
 • Aplikasyon Dosyası
 • Meclis/Encümen/Kurul
 • Mania Raporu                                    
 • Yol Geçiş İzin Belgesi 

 

Ruhsat Başvuru Projeleri

 • Mimari                                            
 • Statik      (5 Adet)                                 
 • Statik Rapor                                         
 • Asansör  (5 Adet)                                                  
 • Zemin Etüd Raporu                                           
 • Kalorifer  (5 Adet)                                            
 • Isı Yalıtım (5 Adet)                            
 • Sıhhi Tesisat  (5 Adet)                      
 • Elektrik            (5 Adet)  
 • Jeolojik Rapor  (2 Adet) 
 • Jeofizik Rapor  (2 Adet)  
 • Yangın Tesisat  
 • Sığınak Mekanik Hav.Prj
 • Sığınak Raporu    
 • Peyzaj Projesi 
 • İstinat Duv Prj./ İskele Prj.

 

Yapı Denetime Ait Evraklar

 • Y.İb.F
 • Yapı Denetime Ait Banka Dekontu
 • Yapı Denetim İzin Belgesi
 • Denetçi Evrakları(Denetçi Belgeleri, İmza Sirküleri,Kimlik Fotokopisi)
 • Yapı Denetim İle Mal Sahibi Arasında Yapılan Hizmet Sözleşmesi          
 • Yapı Denetim Taahhütnamesi
 • Yapı Denetim Proje Kontrol Formu
 • Damga Vergisi Dekontu
 • Yapı Denetim + Harita Kontr.Sözleşmesi

 

Yapı Müteahhitine Ait Evraklar

 • Mal Sahibi İle Müteahhit Arasında Yapılan Sözleşme
 • Müteahhit Yetki Belgesi
 • Müteahhite Ait Ticaret Odası Belgesi
 • Müteahhite Ait Vergi Levhası
 • Şirket İmza Sirküleri
 • Müteahhit Taahütname

 

Şantiye Şefine Ait Evraklar

 • Şantiye Şefi Taahhütname
 • Şantiye Şefi İkametgâh Ve Kimlik Fotokopisi
 • Şantiye Şefi Hizmet Sözleşmesi

 

Ön İzin

 • Harita Aplikasyon Dosyası
 • 2 Adet Mimari Proje
 • Kazı İzni
 • Müteahhit- Taşıyıcı Firma Sözleşmesi
 • İnşaat Ruhsatı

 

Ruhsat Yoksa

 • Şantiye Şefine Ait Evraklar
 • Müteahhit Taahhüdü

 

Kazı İzni İnşaat Ruhsatı Alınmışsa;

 • Ön İzin Almış Olmak,
 • Fenni Mesul,
 • Şantiye Şefi (Taahhüdü, Sözleşmesi, İkametgâhı),
 • Yapı Sahibi Ve Müteahhidin Noter Taahhüdü,
 • İdarenin Uygun Görüşü

Ruhsat Başvuru Evrakları

 • Tapu                                                                                      
 • İmar Durumu                                                 
 • Plankote
 • Hissedar Onayı
 • Ölçülü Çap    
 • Kanal Kotu    
 • Kübaj 
 • Ölçekli Çap
 • Aplikasyon Dosyası
 • Meclis/Encümen/Kurul
 • Mania Raporu                                    
 • Yol Geçiş İzin Belgesi 

 

Ruhsat Başvuru Projeleri

 • Mimari                                            
 • Statik      (5 Adet)                                 
 • Statik Rapor                                         
 • Asansör  (5 Adet)                                                  
 • Zemin Etüd Raporu                                           
 • Kalorifer  (5 Adet)                                            
 • Isı Yalıtım (5 Adet)                            
 • Sıhhi Tesisat  (5 Adet)                      
 • Elektrik            (5 Adet)  
 • Jeolojik Rapor  (2 Adet) 
 • Jeofizik Rapor  (2 Adet)  
 • Yangın Tesisat  
 • Sığınak Mekanik Hav.Prj
 • Sığınak Raporu    
 • Peyzaj Projesi 
 • İstinat Duv Prj./ İskele Prj.

 

Yapı Denetime Ait Evraklar

 • Y.İb.F
 • Yapı Denetime Ait Banka Dekontu
 • Yapı Denetim İzin Belgesi
 • Denetçi Evrakları(Denetçi Belgeleri, İmza Sirküleri,Kimlik Fotokopisi)
 • Yapı Denetim İle Mal Sahibi Arasında Yapılan Hizmet Sözleşmesi          
 • Yapı Denetim Taahhütnamesi
 • Yapı Denetim Proje Kontrol Formu
 • Damga Vergisi Dekontu
 • Yapı Denetim + Harita Kontr.Sözleşmesi

 

Yapı Müteahhitine Ait Evraklar

 • Mal Sahibi İle Müteahhit Arasında Yapılan Sözleşme
 • Müteahhit Yetki Belgesi
 • Müteahhite Ait Ticaret Odası Belgesi
 • Müteahhite Ait Vergi Levhası
 • Şirket İmza Sirküleri
 • Müteahhit Taahütname

 

Şantiye Şefine Ait Evraklar

 • Şantiye Şefi Taahhütname
 • Şantiye Şefi İkametgâh Ve Kimlik Fotokopisi
 • Şantiye Şefi Hizmet Sözleşmesi

 

Ön İzin

 • Harita Aplikasyon Dosyası
 • 2 Adet Mimari Proje
 • Kazı İzni
 • Müteahhit- Taşıyıcı Firma Sözleşmesi
 • İnşaat Ruhsatı

 

Ruhsat Yoksa

 • Şantiye Şefine Ait Evraklar
 • Müteahhit Taahhüdü

 

Kazı İzni İnşaat Ruhsatı Alınmışsa;

 • Ön İzin Almış Olmak,
 • Fenni Mesul,
 • Şantiye Şefi (Taahhüdü, Sözleşmesi, İkametgâhı),
 • Yapı Sahibi Ve Müteahhidin Noter Taahhüdü,
 • İdarenin Uygun Görüşü

Stratejik Planİç Konrol Eylem PlanıHava DurumuPerformans Programı
EtkinliklerYayınlarımızKariyer Merkeziİhale lanları
Nöbetçi EczanelerVefat EdenlerProjelere-Ödeme
Adres Bilgi Edinme BaşvurusuİhalelerKırsal Alan Konut Tip ProjelerKent Rehberi