açıklama

Nikah İşlemleri

NİKAH BAŞVURUSU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Çiftlerden birinin yerleşim yeri adresinin Akçaabat Belediyesi sınırları içerisinde olması halinde Belediyemize birlikte müracaat edebilirler.

Her ikisinin yerleşim yeri adresi Akçaabat dışında olan ve Belediyemizde evlenmek isteyenler, çiftlerden birinin bağlı olduğu belediyeden alacakları “Evlenme İzin Belgesi” ile Belediyemize müracaat edebilirler. Yada çiftlerde biri ikinci adresinin Nüfus Müdürlüğünden Akçaabat göstererek nikah işlemini Belediyemizde başlatabilirler.

1-EVLENME BEYANNAMESİ: Birimimizce düzenlenerek onaylanmaktadır.

2-EVLENME EHLİYET BELGESİ: Birimimizce düzenlenmektedir.

3-NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ: Aslı ile birlikte müracaat edeceklerdir.

4-VESİKALIK RESİM (5' ER ): Evlenme Yönetmeliğine uygun (Başörtülü resimler alın ve çene açıkta olmak şartıyla) renkli ve son 6 ay içerisinde çektirilmiş olacaktır. Üniformalı ve fotokopi resimler kabul edilmeyecektir.

5-SAĞLIK RAPORU VE EVLİLİK ÖNCESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ: İlk etap da birimimiz den sisteme kayıt yapıldıktan sonra bizden alacakları resimli mühürlü evlenmeye mahsus sağlık raporu matbu evrakı alıp  Aile hekimleri, Devlet ve özel hastanelerinden birine  müracaat ederek alınmaktadır.Türk Medeni Kanunu’nun 136.maddesi gereği, çiftlerin evlenmeye engel hastalığı bulunmadığını gösterir.(Kan Grubu, Hepatit B-C, Frengi ve AIDS) testleri ile Talasemi (Akdeniz Anemisi) testinin yaptırılması gerekmektedir. (Eğer hastanelere müracaat edildiyse hastanenin mühürü ve başhekim onayı yaptırılmalıdır.)

DİĞER HUSUSLAR:

Evlendikten sonra, önceki soyadının evlilik soyadı ile birlikte kullanmak isteyenler: Belediyemizde bulunan çözüm masalarında kızlık soyadı kullanma dilekçesi yazdırdıktan sonra dosyalarını teslim ederken birimimize teslim etmelidirler.

Dulveya boşanmış kadının evlenebilmesi için 300 günlük iddet süresinin geçmesi gerekmektedir. Bu süre geçmemiş ise , Aile Mahkemesinden”İddet Süresinin Kaldırılması Kararı”alıp bu kararın arka kısmınada kesinleşmiş şerh’ini işlettikten sonra birimimize teslim etmeleri gerekmektedir.
Dul veya boşanmış kadın önceki eşinin soyadını kullanıyor ise, kızlık soyadını belirtir vukuatlı nüfus kayıt örneği getirmesi gerekmektedir.
EVLENME YAŞI: 18 yaşını doldurmuş herkes başka bir kimsenin iznine bağlı olmaksızın evlenebilir.
17 Yaşının doldurmuş olanların evlenebilmesi için, beyanda Yasal Temsilci İzni bölümü, anne-baba veya vasinin Nüfus cüzdanı fotokopileri ile birimimizde imzalarının alınması suretiyle onaylanacaktır. Anne veya babadan biri ölmüş ise vukuatlı nüfus kaydı ile belgelenecektir.
16 yaşını doldurmuş olanların evlenebilmesi için Mahkeme Kararı getirilmesi gerekmektedir.
YABANCI UYRUKLU: Bağlı bulundukları konsolosluktan alacakları (Türkçe) Bekarlık Belgesini (Apostille ve çok dilli belgeler hariç)  Türk Dışişleri Bakanlığına onaylatacaklardır.

Bekarlık Belgelerinde: Ad, soyad, doğum tarihi ve yeri, anne – baba isimleri, uyruğu, pasaport veya kimlik numarası, medeni hali (Boşanmış olanların boşanma tarihi veya dul olanların eşinin ölüm tarihi bulunmalı)ve kişinin evlenmesine sakınca bulunmadığını belirtir ibare bulunmalıdır.
Boşanma veya dul olan kadının, kızlıksoyadını belirtir Doğum Belgesi getirilecektir.
Pasaportlar, Türkçe tercümesi ile birlikte Notere tasdik ettirilecektir.
Çiftler Türkçe bilmiyorlar ise: Müracaat ve nikah esnasında tercüman bulunduracaklardır.
 

Tüm evrakların kanuni geçerlilik süresi 6 aydır.

NİKAH BAŞVURUSU İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Çiftlerden birinin yerleşim yeri adresinin Akçaabat Belediyesi sınırları içerisinde olması halinde Belediyemize birlikte müracaat edebilirler.

Her ikisinin yerleşim yeri adresi Akçaabat dışında olan ve Belediyemizde evlenmek isteyenler, çiftlerden birinin bağlı olduğu belediyeden alacakları “Evlenme İzin Belgesi” ile Belediyemize müracaat edebilirler. Yada çiftlerde biri ikinci adresinin Nüfus Müdürlüğünden Akçaabat göstererek nikah işlemini Belediyemizde başlatabilirler.

1-EVLENME BEYANNAMESİ: Birimimizce düzenlenerek onaylanmaktadır.

2-EVLENME EHLİYET BELGESİ: Birimimizce düzenlenmektedir.

3-NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ: Aslı ile birlikte müracaat edeceklerdir.

4-VESİKALIK RESİM (5' ER ): Evlenme Yönetmeliğine uygun (Başörtülü resimler alın ve çene açıkta olmak şartıyla) renkli ve son 6 ay içerisinde çektirilmiş olacaktır. Üniformalı ve fotokopi resimler kabul edilmeyecektir.

5-SAĞLIK RAPORU VE EVLİLİK ÖNCESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ: İlk etap da birimimiz den sisteme kayıt yapıldıktan sonra bizden alacakları resimli mühürlü evlenmeye mahsus sağlık raporu matbu evrakı alıp  Aile hekimleri, Devlet ve özel hastanelerinden birine  müracaat ederek alınmaktadır.Türk Medeni Kanunu’nun 136.maddesi gereği, çiftlerin evlenmeye engel hastalığı bulunmadığını gösterir.(Kan Grubu, Hepatit B-C, Frengi ve AIDS) testleri ile Talasemi (Akdeniz Anemisi) testinin yaptırılması gerekmektedir. (Eğer hastanelere müracaat edildiyse hastanenin mühürü ve başhekim onayı yaptırılmalıdır.)

DİĞER HUSUSLAR:

Evlendikten sonra, önceki soyadının evlilik soyadı ile birlikte kullanmak isteyenler: Belediyemizde bulunan çözüm masalarında kızlık soyadı kullanma dilekçesi yazdırdıktan sonra dosyalarını teslim ederken birimimize teslim etmelidirler.

Dulveya boşanmış kadının evlenebilmesi için 300 günlük iddet süresinin geçmesi gerekmektedir. Bu süre geçmemiş ise , Aile Mahkemesinden”İddet Süresinin Kaldırılması Kararı”alıp bu kararın arka kısmınada kesinleşmiş şerh’ini işlettikten sonra birimimize teslim etmeleri gerekmektedir.
Dul veya boşanmış kadın önceki eşinin soyadını kullanıyor ise, kızlık soyadını belirtir vukuatlı nüfus kayıt örneği getirmesi gerekmektedir.
EVLENME YAŞI: 18 yaşını doldurmuş herkes başka bir kimsenin iznine bağlı olmaksızın evlenebilir.
17 Yaşının doldurmuş olanların evlenebilmesi için, beyanda Yasal Temsilci İzni bölümü, anne-baba veya vasinin Nüfus cüzdanı fotokopileri ile birimimizde imzalarının alınması suretiyle onaylanacaktır. Anne veya babadan biri ölmüş ise vukuatlı nüfus kaydı ile belgelenecektir.
16 yaşını doldurmuş olanların evlenebilmesi için Mahkeme Kararı getirilmesi gerekmektedir.
YABANCI UYRUKLU: Bağlı bulundukları konsolosluktan alacakları (Türkçe) Bekarlık Belgesini (Apostille ve çok dilli belgeler hariç)  Türk Dışişleri Bakanlığına onaylatacaklardır.

Bekarlık Belgelerinde: Ad, soyad, doğum tarihi ve yeri, anne – baba isimleri, uyruğu, pasaport veya kimlik numarası, medeni hali (Boşanmış olanların boşanma tarihi veya dul olanların eşinin ölüm tarihi bulunmalı)ve kişinin evlenmesine sakınca bulunmadığını belirtir ibare bulunmalıdır.
Boşanma veya dul olan kadının, kızlıksoyadını belirtir Doğum Belgesi getirilecektir.
Pasaportlar, Türkçe tercümesi ile birlikte Notere tasdik ettirilecektir.
Çiftler Türkçe bilmiyorlar ise: Müracaat ve nikah esnasında tercüman bulunduracaklardır.
 

Tüm evrakların kanuni geçerlilik süresi 6 aydır.


Stratejik Planİç Konrol Eylem PlanıHava DurumuPerformans Programı
EtkinliklerYayınlarımızKariyer Merkeziİhale lanları
Nöbetçi EczanelerVefat EdenlerProjelere-Ödeme
Adres Bilgi Edinme BaşvurusuİhalelerKırsal Alan Konut Tip ProjelerKent Rehberi