açıklama

İş Yeri Açma Ruhsatı

 

Sıhhı İşyeri Ruhsatları İçin Gerekli Ruhsat Evrakları

1. Yapı Kullanma İzin Belgesi Veya Tapu Sicilinden İrad Kaydı

2. Güncel Tapu Kaydı

3. Adres Tespiti (Belediye 3. Kat Numarataj Servisinden)

4. Kira Kontratı Aslı (Hisse Sahipleriyle Yapılacak)

5. Vergi Levhası Fotokopisi

6. Esnaf Sicil Kaydı

7. İlgili Oda Kaydı

8. Ticaret Odasına Kayıtlı İse Sicil Tasdiknamesi, Oda Faaliyet Belgesi Ve Sicil Gazetesi

9. Meslek Dalında Ustalık Belgesi Veya En Az Önlisans Diploması

10. İkametgah Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 

Not: İşhanı, Çarşı Vb. Yerlerde Açılacak İşyerleri Öncelikle TBB İtfaiye Daire Başkanlığından Yangın Güvenlik Raporu Almaları Gerekmektedir.

 

2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerden Başvuru Sırasında İstenilecek Belgeler

 

1. Yapı Kullanma İzin Belgesi Veya Tapu Sicilinden İrad Kaydı

2. Güncel Tapu Kaydı

3. Adres Tespiti (Belediye 3. Kat Numarataj Servisinden)

4. Kira Kontratı Aslı (Hisse Sahipleriyle Yapılacak)

5. Vergi Levhası Veya Yoklama Fişi

6. Esnaf Sicil Kaydı

7. İlgili Oda Faaliyet Belgesi Kaydı

8. Ustalık Belgesi

9. İkamet Belgesi Ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi

10.TBB İtfaiye Dairesi Başkanlığından İtfaiye Raporu

11. Karayolları Kenarında Açılacak İşyerlerinden UKOME Görüşü

12. TİSKİ ( Bağlantı Kalite Kontrol Belgesi)

13. Kapasite Raporu

14. ÇED Yönetmeliği Kapsamında Olan Tesisler İçin ÇED Olumlu Belgesi Veya ÇED Gerekli Değildir Belgesi

15. Gürültü Raporu

16.Havalandırma Raporu

 

Umuma Açık İşyeri Ruhsatı

1.  Mesafe Krokisi

      a)  Yapı Kullanma veya İrad Kaydı

      b)  Tapu Fotokopisi

       c)  Adres Tespiti (Belediye 4. Kat Numarataj Servisinden)

2.  Kira Kontratı (Hisse Sahipleriyle Yapılacak)

3.  Vergi Levhası

4.  Esnaf Kaydı

5.  İlgili Oda Kaydı

6.  TBB İtfaiye Dairesi Başkanlığından İtfaiye Raporu

7.  İkametgah Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi

8.  Çözüm Masası Kaydı

9.  Emniyet Müdürlüğü Görüşü

10.  Tapu Kaydı

MUVAFAKAT İçin;

1.  Kat Malikleri Oy Çokluğu Kararı

2.  Emniyet Görüşünün Uygun Olması

3.  Bulaşıcı Hastalık ve Adli Sicil Beyanı

4.  Yasaklama Kararının Tebliğ Edilmesi

 

Sıhhı İşyeri Ruhsatları İçin Gerekli Ruhsat Evrakları

1. Yapı Kullanma İzin Belgesi Veya Tapu Sicilinden İrad Kaydı

2. Güncel Tapu Kaydı

3. Adres Tespiti (Belediye 3. Kat Numarataj Servisinden)

4. Kira Kontratı Aslı (Hisse Sahipleriyle Yapılacak)

5. Vergi Levhası Fotokopisi

6. Esnaf Sicil Kaydı

7. İlgili Oda Kaydı

8. Ticaret Odasına Kayıtlı İse Sicil Tasdiknamesi, Oda Faaliyet Belgesi Ve Sicil Gazetesi

9. Meslek Dalında Ustalık Belgesi Veya En Az Önlisans Diploması

10. İkametgah Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 

Not: İşhanı, Çarşı Vb. Yerlerde Açılacak İşyerleri Öncelikle TBB İtfaiye Daire Başkanlığından Yangın Güvenlik Raporu Almaları Gerekmektedir.

 

2. ve 3. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerden Başvuru Sırasında İstenilecek Belgeler

 

1. Yapı Kullanma İzin Belgesi Veya Tapu Sicilinden İrad Kaydı

2. Güncel Tapu Kaydı

3. Adres Tespiti (Belediye 3. Kat Numarataj Servisinden)

4. Kira Kontratı Aslı (Hisse Sahipleriyle Yapılacak)

5. Vergi Levhası Veya Yoklama Fişi

6. Esnaf Sicil Kaydı

7. İlgili Oda Faaliyet Belgesi Kaydı

8. Ustalık Belgesi

9. İkamet Belgesi Ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi

10.TBB İtfaiye Dairesi Başkanlığından İtfaiye Raporu

11. Karayolları Kenarında Açılacak İşyerlerinden UKOME Görüşü

12. TİSKİ ( Bağlantı Kalite Kontrol Belgesi)

13. Kapasite Raporu

14. ÇED Yönetmeliği Kapsamında Olan Tesisler İçin ÇED Olumlu Belgesi Veya ÇED Gerekli Değildir Belgesi

15. Gürültü Raporu

16.Havalandırma Raporu

 

Umuma Açık İşyeri Ruhsatı

1.  Mesafe Krokisi

      a)  Yapı Kullanma veya İrad Kaydı

      b)  Tapu Fotokopisi

       c)  Adres Tespiti (Belediye 4. Kat Numarataj Servisinden)

2.  Kira Kontratı (Hisse Sahipleriyle Yapılacak)

3.  Vergi Levhası

4.  Esnaf Kaydı

5.  İlgili Oda Kaydı

6.  TBB İtfaiye Dairesi Başkanlığından İtfaiye Raporu

7.  İkametgah Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi

8.  Çözüm Masası Kaydı

9.  Emniyet Müdürlüğü Görüşü

10.  Tapu Kaydı

MUVAFAKAT İçin;

1.  Kat Malikleri Oy Çokluğu Kararı

2.  Emniyet Görüşünün Uygun Olması

3.  Bulaşıcı Hastalık ve Adli Sicil Beyanı

4.  Yasaklama Kararının Tebliğ Edilmesi


Stratejik Planİç Konrol Eylem PlanıHava DurumuPerformans Programı
EtkinliklerYayınlarımızKariyer Merkeziİhale lanları
Nöbetçi EczanelerVefat EdenlerProjelere-Ödeme
Adres Bilgi Edinme BaşvurusuİhalelerKırsal Alan Konut Tip ProjelerKent Rehberi